• 01/10/2023 13:55

Οδηγίες για την έκδοση μεγαροσήμων!

Τα μεγαρόσημα εκδίδονται ΕΦΕΞΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ του TAXISNET και όχι από το Δικηγορικό Σύλλογο! Για να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά: Πληκτρολογήστε στο Google:  «Έκδοση παραβόλου» Μπαίνετε στη διεύθυνση που εμφανίζεται: https://www1.gsis.gr…

Έκδοση μεγαροσήμων μόνο μέσω Taxisnet!

Για πάσης φύσεως έκδοση πιστοποιητικού, αντίγραφα αποφάσεων κλπ και γενικά όπου απαιτείται η πληρωμή μεγαροσήμου, η έκδοση του θα γίνεται ΕΦΕΞΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ TAXINET, συμπληρώνοντας των αντίστοιχο κωδικό παραβόλου: Για…

Παραλαβή Διορισμών (από Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας)

Πρόγραμμα Δικαστηρίων-Οκτώβριος 2023

Πράξη ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ενόψει Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών

Πρόγραμμα Δικαστηρίων-Β’ 15πενθήμερο Σεπτεμβρίου 2023

Skip to content