• 18/07/2024 13:49

Ηλεκτρονικά Αντίγραφα Πολιτικών Αποφάσεων

Οι δικηγόροι που έχετε παραστεί σε δίκες και αναζητείτε τις δικαστικές αποφάσεις που τις αφορούν, μπορείτε να ανακτήσετε απλό αντίγραφο των αποφάσεων ή να ζητήσετε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αντίγραφο των αποφάσεων.

Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση και σε άλλες δικαστικές αποφάσεις δικών που δεν έχετε παραστεί, αιτιολογώντας το αίτημα σας (“ανεβάζοντας” κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής)

Ακολουθείστε το παρακάτω link:
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/elektronikes-dikastikes-apophaseis

Μετάβαση στο περιεχόμενο