• 21/05/2024 02:36

Τα μεγαρόσημα εκδίδονται ΕΦΕΞΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ του TAXISNET και όχι από το Δικηγορικό Σύλλογο!

Για να τα εκδώσετε ηλεκτρονικά:

  1. Πληκτρολογήστε στο Google:  «Έκδοση παραβόλου»
  2. Μπαίνετε στη διεύθυνση που εμφανίζεται: https://www1.gsis.gr
  3. Εισέρχεστε με τους κωδικούς TAXISNET
  4. Πατάτε «Χορήγηση παραβόλου»
  • Στο πλαίσιο που βλέπε στην παρακάτω εικόνα, γράφετε τον κωδικό, ανάλογα με το μεγαρόσημο που θέλετε να εκδώσετε:
  • Για την έκδοση μεγαροσήμου 2 ευρώ (κωδ. παραβόλου 2033)
  • Για την έκδοση μεγαροσήμου 3 ευρώ (κωδ. παραβόλου 2032)
  • Για την έκδοση μεγαροσήμου πολλαπλών αξιών (κωδ. παραβόλου 1375) και ορίζετε το ποσό του παραβόλου (πχ μπορείτε να το ορίσετε στα 5 ευρώ, όπου καλύπτει την αξία του μεγαροσήμου των 2 και 3 ευρώ, για την αίτηση και το Πιστοποιητικό, αντίστοιχα)
  • Αν επιθυμείτε την έκδοση δύο πιστοποιητικών, εκδίδετε ένα μεγαρόσημο των 7 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ και κάθε Πιστοποιητικό (3+2+2=7 ευρώ)
5. Συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο και πατάτε Υποβολή Αιτήματος

6. Για να ολοκληρωθεί η έκδοση του e-παραβόλου, πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή του ποσού, μέσω τις τράπεζά σας!

Αποθηκεύστε την Κωδικό του Παραβόλου που μόλις εκδώσατε, στο κινητό σας και πείτε τον στον υπάλληλο του Τμήματος που   απευθύνετε το αίτημα σας!

Ευχαριστούμε!

Skip to content