• 21/05/2024 03:51

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  • Home
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις

Οι δικηγόροι που έχετε παραστεί σε δίκες και ζητάτε τις δικαστικές αποφάσεις που τις αφορούν, μπορείτε να:
ανακτήσετε απλό αντίγραφο των αποφάσεων
ζητήσετε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αντίγραφο των αποφάσεων

Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση και σε άλλες δικαστικές αποφάσεις δικών που δεν έχετε παραστεί, αιτιολογώντας το αίτημα σας.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (ΟΔΣ)
  • να πληρώσετε το προβλεπόμενο παράβολο για τα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα αντίγραφα των αποφάσεων

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Δικαστικά Καταστήματα. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα Δικαστικά Καταστήματα.

ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΔΩ:
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/elektronikes-dikastikes-apophaseis

Skip to content