• 26/06/2024 00:53

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Home
  • ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. ΑΙΤΗΣΗ Χ 1
  2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
  3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑΧΔΙΚ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
  4. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ – Το φύλλο υπολογισμού των τόκων αλλά και του Τέλους Απογράφου είναι καλό να προσκομίζεται στο δικαστήριο για αντιπαραβολή με το καταβληθέν ποσό. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται σε οποιαδήποτε τράπεζα με την έκδοση e-παραβόλου μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 8348)

Skip to content