• 18/07/2024 14:25

Δικαιολογητικά για είσπραξη αποζημίωσης δικαιούχων από Νομική Βοήθεια

Με την παράγραφο 4 άρθρου 7 του Ν.4043/2012 (ΦΕΚ Α 25) προστέθηκε στους σκοπούς του ΤΑΧΔΙΚ η αποζημίωση των δικηγόρων και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες το πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας. Παρατίθενται σύνδεσμοι για την σχετική με την νομική βοήθεια νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης των δικαιούχων, επισκεφθείτε το ΤΑΧΔΙΚ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο