• 26/06/2024 00:15

Για πάσης φύσεως έκδοση πιστοποιητικού, αντίγραφα αποφάσεων κλπ και γενικά όπου απαιτείται η πληρωμή μεγαροσήμου, η έκδοση του θα γίνεται ΕΦΕΞΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ TAXINET, συμπληρώνοντας των αντίστοιχο κωδικό παραβόλου:


Για την έκδοση μεγαροσήμου 2 ευρώ (κωδ. παραβόλου 2033)
Για την έκδοση μεγαροσήμου 3 ευρώ (κωδ. παραβόλου 2032)
Για την έκδοση μεγαροσήμου πολλαπλών αξιών (κωδ. παραβόλου 1375) και ορίζετε το ποσό του παραβόλου

Έφεση κατά αποφάσεων Μονομελούς Πλημ/κείου Κέρκυρας (κωδ. παραβόλου 2032) αξίας 3 ευρώ
Έφεση κατά αποφάσεων Τριμελούς Πλημ/κείου Κέρκυρας (κωδ. παραβόλου 1375) και ορίζετε το ποσό του παραβόλου στα 5 ευρώ

Skip to content